Sustav kvalitete ISO 9001

Primjenjujemo od 2007.

Iso
Iso

Politika kvalitete tvrtke
Uspješnost poslovanja i budući razvoj poduzeća West Trading Oil Company doo, stupanj zadovoljstva korisnika usluga, vlasnika i radnika, te trajni i čvrsti odnosi sa korisnicima usluga, ovisi o razini kvalitete u našem poduzeću.
Minimalna razina kvalitete je ispunjavanje zahtjeva norme ISO 9001:2000.
Između osnovnih tržišnih zahtjeva-cijena, profit i kvaliteta-kod odlučivanja se prednost daje kvaliteti.
Kupac je najvažniji faktor u ostvarivanju politike i ciljeva kvalitete. Zadovoljan kupac je jamac našeg poslovnog uspjeha. Svoj odnos sa kupcem gradimo na temelju međusobnog povjerenja, korektnog obavještavanja i djelotvornog rješavanja problema.
Kvaliteta nastaje u svim segmentima poslovanja, u svim fazama procesa , te u svim postupcima pružanja usluga i na svakom radnom mjestu. Dostizanje zadane razine kvalitete i poboljšanja, postiže se stalnom kontrolom, stalnim otklanjanjem nekvalitete provedbom preventivnih mjera što uključuje stalnu izobrazbu, modernu tehniku i organizaciju i način upravljanja.
Uprava je ovlaštena i odgovorna za provođenje politike i ciljeva kvalitete,te cijelog sustava upravljanja kvaliteta, definiranog Priručnikom kvalitete. S ciljem razvoja i poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom, uprava potiče sve zamisli i prijedloge s tim u vezi. Zaposlenici u poduzeću su temeljni pokretač sustava kvalitete, jer oni direktno svojim radom, zalaganjem i znanjem ostvaruju postavljene ciljeve. Svaki zaposlenik u okviru svog ovlaštenja odgovoran je za kvalitetu obavljene usluge.